Club Nordico de Javea

                         

Start  (Denna sida uppdaterades den 2020-03-22)


Club Nordico Javea är en vänskapsförening för nordbor som lever hela eller delar av året i Marina Alta, den norra delen av Costa Blanca.

 

Föreningens syfte är att bidra till trivsel och gemenskap, stimulera till olika aktiviteter till gagn för både kropp och själ, samt att söka och förmedla information som hjälper medlemmar i deras spanska liv.

 

Flera av våra aktiviteter drivs av separata sektioner, vilka nås genom rubrikerna i menyn till vänster. Sektionsledarna ansvarar för sina respektive aktiviteter och information genom websidor eller via individuella adresslistor.

 

För att delta i våra aktiviteter skall man vara medlem i föreningen.

Du kan bli medlem i vår förening och därmed dra fördel av all information och alla aktiviteter för endast 10 euro/år och person.
Betalas in senast 31/3 - Kontakta styrelsen@a-nordica.eu

 

Välkomna i vår gemenskap

  

ANSLAGSTAVLANAktiviteter såsom årsmöten, luncher, vandringar och golf är uppskjutna tills vidare pga.

införda restriktioner och corona viruset i Spanien.


 

Månadsluncher

 

-

 

 

Vandringar

 

 

-


 Golf


-

 


Utflykter


-