Nórdica

                               ASOCIACIÓN NÓRDICA

     Styrelsen  (denna sida uppdaterades den 2018-05-02)Ordförande:

Lars.Hillhammar                       

Tel: +46 707 340354
Vise ordförande:

       Sune Persson

       Tel:  +34 609 016366
Kassör:

Marita Edvardsson

Tel: +46 768 958050
Sekreterare:

Karin Fransson

Tel: +46 706 966055
Medlemsansvarig

Annbritt Enochsson

Tel: +46 708 705554

Webmaster:

       Christer Book

       Tel: +46 730 312831

              

       


       Sektionsrepresentanter:


       Orvar Lundberg     Golf

Sune Persson      Vandringar


Revisor: Håkan Sigemark

Rev.suppl. Dag Ahlkvist