Club Nordico de Javea

                         

     Styrelsen  (denna sida uppdaterades den 2020-03-15)Ordförande:

Lars.Hillhammar                       

Tel: +46 707 340354
Vise ordförande:

       Sune Persson

       Tel:  +34 609 016366
Kassör:

Marita Edvardsson

Tel: +46 768 958050
Sekreterare:

Karin Fransson

Tel: +46 706 966055
Medlemsansvarig

Annbritt Enochsson

Tel: +46 708 705554

Webmaster:

       Christer Book

       Tel: +46 730 312831

              

       


       Sektionsrepresentanter:


       Orvar Lundberg     Golf

Sune Persson      Vandringar


Revisor: Håkan Sigemark

Rev.suppl. Dag Ahlkvist
Mötesprotokoll


Det planerade årsmötet den 24 mars skjuter vi på framtiden.


Hälsningar Styrelsen /Club Nordico.


Kallelse årsmöte 2020

Balansrapport 2019

Resultatrapport 2019


Årsmötesprotokoll 2019

Stadgar


Nya Stadgar 2019 annpassade till Spansk lagÖvrigt


Den 29 oktober firade föreningen 20 år


När vi firade 15 år fick vi följande berättat för oss.


 


Styrelsen kan nås på mail:


styrelsen@a-nordica.eu


Välkomna i vår gemenskap